Arbetsdag på Valö 23 april

  • 5 apr 2022
  • Generellt

Innan säsongsöppningen av Valö Café ska delar av dansbanan målas. Denna lördag påbörjas det viktiga underarbetet, skrapa och tvätta. Eventuellt påbörjas grundmålning.

Lördagen den 23 april

Tid 09.00-13.00

Ingen erfarenhet av denna typ av arbete behövs så alla är välkomna. På plats finns yrkeskunnig person som kan handleda vid behov.

Medtag fika!

Vid frågor kontakta:

Sven-Olof Svensson 070-5633059

Lennart Pettersson 0494-64041