Träning i Ryda

  • 4 jun 2021
  • Orientering

Nu finns det träningsmöjligheter för er som vill ut i skogen och leta skärmar. Banan hänger ute tom 20/6.

 From lördag 5 juni t.o.m. söndag 20 juni kl 14.00 finns det skärmar ute. Banorna att välja på är tre från 2,4 -4,9 km. De kortare är något enklare medan den längre är svår. Du skriver själv ut banan från de PDF som finns.
Kontrollerna är markerade med en liten skärm. Ingen stämpling.
Skalan är för samtliga banor 1:7500.

Kort

Mellan

Lång

Hitta hit

Har du frågor kontakta någon av nedanstående.

Välkomna ut i skogen!

Anna Kullberg 0705-084523  anna.ch.kullberg@gmail.com

Lennart Pettersson 0494-64041