10MILA 2021

  • 28 feb 2021
  • Generellt

Vi har haft ett år som sällan skall glömmas. Vi har i organisationen för Tiomila 2021 i Valdemarsvik arbetat målmedvetet under de senaste tre åren för att kunna bjuda in till Tiomila vid Grännäs.

Utifrån rådande pandemisituation kommer vi tvingas ställa in Tiomilaarrangemanget 1-2 maj 2021!

Vår styrelse har nyligen fattat detta beslut i samförstånd med Tiomila föreningen.
Nu undersöker vi positivt möjligheterna att hitta lösningar där vi med vår organisation och med vårt omfattande förberedelsearbete kan erbjuda ett arrangemang eventuellt kommande år men information kommer så fort vi vet.

Mera information om detta arbete kommer inom några veckor så håll er uppdaterade genom att titta på vår hemsida.

Vid frågor kan du vända dig till: Kjell Holmström kjhol@hotmail.com  tel 0708-390035 eller Anna Kullberg la.kullberg@kindamail.se tel. 0705-084523