Corona info 27 mars

  • 27 mar 2020
  • Generellt

Svenska orienteringsförbundet har gått ut med info som återges nedan. Vi återkommer så snart ev tolkning avseende ungdomsträningen inom klubbarna kommit

Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds

Regeringen förbjuder alla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det är en rejäl skärpning av den tidigare formuleringen där 500 personer var maxtaket. Givetvis får detta konsekvenser för svensk orientering.
  • Skapad: 27 MAR 2020 15:12

I syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset förbjöd regeringen den 11 mars sammankomster med fler än 500 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det beslutet fick bra effekt, men med en fortsatt smittspridning i samhället är det nu dags för en ny norm.

Med en gräns på 50 personer omfattas i praktiken de flesta former av allmänna sammankomster. Beslutet träder i kraft söndag 29 mars och gäller tills vidare.

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att publicera riktlinjer och allmänna råd som konkretiserar och närmare beskriver konsekvenserna av nya beslutet.

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) har sedan den 11 mars rekommenderat att ingen tävling bör ha fler än 300 tävlingsdeltagare. SOFT har även slagit fast att tävlingar endast är öppna för aktiva som bor i aktuellt distrikt, för aktiva som bor i närhet till tävlingen och för aktiva som representerar en klubb i aktuellt distrikt.

SOFT inväntar nu de detaljerade riktlinjer och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har aviserat, men det är svårt att se någon tävlingsverksamhet att tala om den kommande tiden. Många föreningar kommer även att behöva se över sina träningar.

SOFT tar för givet att samtliga klubbar i landet så fort som möjligt anpassar sin verksamhet efter den nya förordningen. Precis som förra gången är maxtaket gällande deltagarantal inte en rekommendation från regeringens sida. Det är ett beslut som är straffbart att bryta mot.

SOFT uppmuntrar alla medlemmar att fortsätta träna, och tävlingar kan säkerligen anordnas i mikroformat, som del av klubbträning eller liknande, men all verksamhet som bedrivs bör självfallet utformas i enlighet med gällande beslut samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

SOFT vill i det här sammanhanget återigen trycka på vikten av att våra medlemmar över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter under en tid framöver. Detta efter en tydlig signal från Folkhälsomyndigheten den 16 mars.