Vi ställer in orienteringsresan till Blekinge 16-17 mars

  • 20 jan 2019
  • Orientering

Vi ställer in den gemensamma orienteringsresanresan till Blekinge i år. Vi är för få deltagare.

Kjell